Poznań
Szkoła Ponadgimnazjalna
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego

Adres
ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
Telefon
8417114
Fax
8417114
E-mail
sekretariat@zse-1.edu.pl
Strona www
http://www.energetyk.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Od 1 września 2017 roku funkcjonujemy jako Technikum Energetyczne, powróciliśmy do znanej marki, która zapisała się w świadomości poznaniaków jako "Energetyk". Technikum wyróżnia innowacyjne podejście do kształcenia z poszanowaniem dla wieloletniej tradycji. „Energetyk” nieustannie utrzymuje wysoki poziom nauczania, a o jakości edukacji świadczą m.in. liczne sukcesy młodzieży w konkursach technicznych, Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów, stuprocentowa zdawalność egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2016/2017, bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017. Sukcesem naszych uczniów jest zajęcie III miejsca w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Energia Młodych, organizowanego przez Grupę Energa pod hasłem: „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Technikum Energetyczne mieści się w urokliwej okolicy nieopodal jeziora Rusałka, Ogrodu Botanicznego i pętli tramwajowo-autobusowej Ogrody. Atutem Szkoły jest dobra baza dydaktyczna, na którą składają się: nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe, multimedialne sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią, bufet uczniowski, sala gimnastyczna, siłownia, sala do sztuk walki oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie chętnie rozwijają swoje zainteresowania w ramach kół przedmiotowych oraz korzystają z możliwości odbycia w Szkole kursu na prawo jazdy. Popołudniami prowadzone są dodatkowe zajęcia z judo, siatkówki i koszykówki w ramach sekcji sportowych. Młodzieży stwarza się też doskonałe warunki do rozwoju zdolności artystycznych. W Szkole działa sekcja teatralna „Różnica Potencjałów”, zespół muzyczny, organizowane są konkursy fotograficzne. Poza tym uczniowie dzielą się swoją młodzieńczą energią angażując w rozmaite projekty społeczne, m.in. w akcję krwiodawstwa współrealizowaną z Drużyną Szpiku czy przygotowanie Wigilii dla Ubogich na MTP. Z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu zagranicznego rynku pracy na fachowców z branży elektroenergetycznej i IT w Szkole kładzie się nacisk na wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz zachęca uczniów do udziału w międzynarodowych projektach. Szkoła działa w ramach programu Aiesec i współpracuje ze szkołami takimi jak: Ningbo Beilun Vocational School w Chinach i Chinmaya International School w Coimbatore w Indiach. Młodzież podejmuje dialog z obcokrajowcami w ramach Projektu Międzynarodowego Erasmus+ realizowanego we współpracy ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch, Belgii i Turcji. Uczniów zachęca się też do rozwijania zdolności interpersonalnych oraz zainteresowań w ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz różnego rodzaju warsztatów i projektów, takich jak: „Spotkania z Gośćmi Eneregtyka” czy „Laboratorium Inspiracji”. Działania te są ukierunkowane na minimalizowanie problemów natury emocjonalnej i psychicznej młodzieży oraz przygotowywanie jej do dalszych wyzwań na rynku pracy związanych ze współdziałaniem w grupie, radzeniem sobie ze stresem czy podejmowaniem decyzji. Od wielu lat Technikum Energetyczne współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus i uczestniczy w programie "Trwała Pamięć Pokoleń", w ramach którego bierze co roku udział w Marszu Pamięci w Katyniu. Technikum Energetyczne posiada monitoring i uczestniczy w programie „Bezpieczna Szkoła”. Od 1 września 2010 r. w Szkole działa elektroniczny dziennik lekcyjny z dostępem dla uczniów i rodziców. co ważne, działa WI-FI!