logo nabor poznan
informator
Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56
Adres ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
Telefon 61-8658683
Fax 61-8658214
E-mail zshkor@zsh.edu.pl
Strona WWW http://www.zsh.edu.pl
Opis Jesteśmy jedną z nielicznych placówek oświatowych w Poznaniu, które mogą poszczycić się ponad 90-letnią tradycją. "Handlówka" to szkoła, której nasze miasto zawdzięcza wielu światłych obywateli. Od lat Zespół Szkół Handlowych utrzymuje wysoki poziom nauczania, proponując swoim uczniom wszechstronny rozwój. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do egzaminów, rozwijali swoje zainteresowania, pasje, aby dobrze i bezpiecznie czuli się w naszej szkole i chętnie do niej powracali.
W skład Zespołu Szkół Handlowych wchodzą: Technikum Ekonomiczno - Handlowe, XXXI Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.
W XXXI Liceum Ogólnokształcącym proponujemy naukę w dwóch oddziałach ; oddział A- klasa zarządzania kryzysowego tzw. ratowniczo-pożarnicza i bezpieczeństwa ludności oraz oddział B - to oddział porządku publicznego tzw. klasa policyjna ratowniczo-pożarnicza.
W Technikum Ekonomiczno - Handlowym istnieje możliwość kształcenia w zawodach, tj. :
technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik eksploatacji portów i terminali, technik organizacji reklamy, technik księgarstwa, technik spedytor raz kelner.
Natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 kształci w zawodzie sprzedawca.
Baza dydaktyczna
Reforma szkolnictwa wprowadzając nowe metody kształcenia wymusiła przebudowę bazy dydaktycznej szkoły. W tym celu unowocześniono kompleks biblioteczny tworząc w nim pokój pracy twórczej nauczyciela wyposażony w środki dydaktyczne i stanowisko komputerowe z łączem internetowym. W czytelni stworzono uczniowskie stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, a księgozbiór biblioteki wzbogacono we wszystkie podręczniki zalecane przez nauczycieli.
W bibliotece powstało Centrum Multimedialne sfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wyposażono w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz wyposażono cztery pracownie komputerowe w15 samodzielnych stanowisk komputerowych..
Szkoła w ostatnich latach zrealizowała kilkanaście projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które to zapewniły poszerzenie bazy dydaktycznej o szesnaście tablic multimedialnych, zmodernizowanie sali dla korelacji umiejętności międzyprzedmiotowych w zakresie kształcenia bloku zawodowego, sale do nauki języka obcego; wzbogacono środki dydaktyczne o nowe publikacje, rzutniki, tablice flipcharty oraz dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego .
Baza sportowa szkoły to sale gimnatyczne (w tym sala do nauki samoobrony wyposażona w maty i worki bokserskie), siłownia oraz boisko sportowe.
Uczniowie klas policyjnych i ratowniczo- pożarniczych uczęszczają w klasie II na zajęcia pływania na poznańskich Termach Maltańskich.
Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym.

Szkoły
Technikum Ekonomiczno -Handlowe
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
XXXI Liceum Ogólnokształcące
Powrót