logo nabor poznan
informator
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42
Adres ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań brak zdjęcia szkoły
Telefon 61 833-38-35
Fax 61 833-38-35
E-mail bs42@interia.pl
Strona WWW http://www.bs42poznan.pl
Opis Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 proponuję w roku szkolnym 2017/2018 naukę w klasach ogólnodostępnych oraz terapeutycznych (dla uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce). Szkoła posiada nowoczesny sprzęt dydaktyczny w postaci: tablic multimedialnych, laptopów, bezprzewodowego internetu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, Prowadzimy"E-dzienniczek", dzięki któremu na bieżąco informujemy o postępach ucznia. W szkole wprowadzono tutoring rozwojowy i wychowawczy. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Radą Osiedla, Kołem seniora, OHP, Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania, Caritasem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. Kształcimy młodocianych pracowników w następujących zawodach:
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- blacharz samochodowy,
- lakiernik,
- sprzedawca,
- fryzjer,
- kucharz,
- cukiernik,
- stolarz
- ślusarz
- kamieniarz
- wędliniarz
- krawiec
- piekarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- murarz-tynkarz,
Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładów pracy. Praktyki organizuje szkoła wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i Ochotniczym Hufcem Pracy.
Dodatkowe informacje strona internetowa
Dojazd Szkoła mieści się przy ul. św. Jerzego w pobliżu Rynku Wildeckiego. Dojazd tramwajem nr : 2, 9, 10.
Historia szkoły Branżowa Szkoła I stopnia rozpocznie swoją działalność od 1 września 2017 r. na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 42, która powstała w 2014 roku.
Koła zainteresowań kółko teatralno-muzyczne, kółko historyczne, kółko turystyczne, koła sportowe, koła językowe, koła wyrównujące wiedzę.
Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia szkoły
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót