logo nabor poznan
informator
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres ul. Swojska 6, 60-592 Poznań
Telefon 61 841 77 71
Fax 61 841 77 71
E-mail sekretariat@lo4.poznan.pl
Strona WWW http://www.lo4.poznan.pl
Opis „Czwórka” to szkoła z 70-letnią tradycją, została założona 1 września 1948 r., a w 1973 roku nadano jej imię Komisji Edukacji Narodowej.
Mimo swego dostojnego wieku szkoła jest nowoczesna i świetnie wyposażona. W czytelni mieści się centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu, a
księgozbiór biblioteki jest w całości komputerowo skatalogowany. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się komputery i rzutniki multimedialne, a w wielu z
nich także tablice interaktywne. W nowoczesny sprzęt multimedialny wyposażona jest również szkolna aula. Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch
pracowniach, do których zakupiono najnowszy sprzęt komputerowy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, uczącej się różnych języków obcych, szkoła od kilku lat prowadzi nauczanie języków w tzw. systemie
międzyoddziałowym. Uczeń, wybierając profil klasy, nie musi kierować się językami proponowanymi w danym oddziale, tylko rzeczywistymi zainteresowaniami,
dobór poziomu nauczania języków jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.
Propozycje profili klas dostosowane są do potrzeb młodzieży. Zaprojektowano je tak, by pozwoliły na osobisty rozwój ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami,
co w przyszłości pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku studiów. Ponadto w naszej edukacyjnej ofercie znajdują się, dostosowane do poszczególnych profili
tzw. przedmioty uzupełniające. W akademickiej kasie ekonomicznej są to m.in. ekonomia w praktyce, podstawy logiki i statystyki , w klasach medycznych –
elementy ekologii i ochrony środowiska oraz edukacja prozdrowotna, a także elementy fizyki w medycynie, w akademickiej klasie dziennikarskiej – warsztaty
dziennikarskie, edukacja filmowa, w klasie psychologiczno-prawniczej – psychologia ogólna i społeczna oraz podstawy prawa.
Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów. Od dawna sportowcy „Czwórki” odnoszą sukcesy. Szkoła dysponuje dwiema dużymi salami
sportowymi (w tym tzw. lekką halą) i małą salką (w której mieści się siłownia) oraz boiskiem.
W „Czwórce” uczeń może czuć się bezpiecznie i komfortowo. W szkole zainstalowano zewnętrzny monitoring, a także zatrudniono ochronę. Młodzież w każdej
chwili może prosić o pomoc i wsparcie jedną z dwóch pań psycholog lub panią pielęgniarkę.
Nad właściwym poziomem nauczania czuwa zawsze życzliwa i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość z naszych nauczycieli to nauczyciele
dyplomowani, którzy ukończyli drugi kierunek studiów lub studia podyplomowe. Posiadają także uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych.
„Czwórka” to szkoła, do której się wraca. Świadczą o tym, organizowane co pięć lat zjazdy absolwentów, na które przyjeżdżają oni z całego świata. Wielu
spośród nauczycieli szkoły to jej absolwenci, także dyrektor Agata Gutorska i wicedyrektor Waldemar Dróżdż ukończyli IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.
Dodatkowe informacje Szkolna strona WWW
Rekrutacja do IV LO
Dojazd • liceum położone jest kilka minut spacerem od pętli Ogrody
• dojazd autobusami komunikacji miejskiej i liniami podmiejskimi, a także wszystkimi tramwajami, kończącymi trasę na pętli Ogrody oraz autobusami, kursującymi
ulicą Bukowską
• mapka z lokalizacją szkoły dostępna jest pod adresem: http://www.lo4.poznan.pl
Historia szkoły Początki naszej szkoły związane są z dniem 1 września 1948 roku, kiedy na mocy decyzji ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego poznańskiego w budynku
przy ulicy Szamarzewskiego 89 zlokalizowano jedenastoletnią szkołę Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Liceum Pedagogiczne. Kierownictwo
nad szkołą objął prof. Tadeusz Kopa.
W tym właśnie 1948 roku weszła w życie Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 roku, wprowadzająca jednolitą szkołę ogólnokształcącą. Zakłada
ona istnienie siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum, obejmującego klasy XIII - XI. Nasza szkoła była pierwszą w Poznaniu „jedenastolatką”,
ale w takiej formie organizacyjnej przetrwała tylko rok. Od roku 1949/50 Liceum Pedagogiczne przejęło formalnie klasy ciągu podstawowego jako swoją szkołę
ćwiczeń, a z wyłączonych ze szkoły jedenastoletniej klas powstało IV Liceum Ogólnokształcące.
Jako bazę lokalową przyznano naszej szkole do użytkowania jedno piętro w budynku przy ul. Szamarzewskiego. W pierwszym miesiącu dyrekcję objął mgr
Antoni Zasępa, a od października 1949 roku mgr Konrad Świtek.
W 1973 roku przyznano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała sztandar, a od Ministerstwa Oświaty i Wychowania medal KEN za wybitne
osiągnięcia.
Nasze liceum nie miało przeszłości ani tradycji, kształtowało swój dorobek od podstaw. W latach siedemdziesiątych należało do czołówki poznańskich liceów
ogólnokształcących. Słynęło nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale ze znakomitej atmosfery pracy i pełnego życzliwości stosunku do młodzieży. Dyrektor
Świtek zapytany już po swoim odejściu na emeryturę o tajemnice sukcesu odpowiedział: „To przede wszystkim zasługa znakomitych nauczycieli, związanych ze
szkołą, oddanych pracy”.
Przełomowym wydarzeniem w dziejach naszego liceum było otrzymanie w lipcu 1963 roku nowego, budynku przy ulicy Swojskiej 6. Był to pierwszy w Poznaniu
nowy budynek szkolny, przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego.
Od kilku lat szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od tego roku również z Wydziałem Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
W 1975 roku odszedł na emeryturę dyrektor Konrad Świtek. Fotel dyrektorski objął po nim Adolf Pisarczyk (01.09.1975-30.09.1978), następnie mgr Wiesław
Bogusławski (01.12.1978 - 30.06.1991), mgr Alicja Przybylska (01.09.1991-31.08.1997) i mgr Alicja Makowska (01.09.1997-31.12.2004).
Obecnym (od 01.01.2005r.) dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego jest dr Agata Gutorska.
Koła zainteresowań • dla miłośników śpiewu działa w szkole chór, organizujący okolicznościowe koncerty
• współpracujemy z Teatrem Polskim – Klub „Pimko”
• szkolne koło ekonomiczne
• szkolna służba medyczna
• koło PCK
• uczniowie biorą udział w zajęciach Akademii Filmowej
• aktywnie działa „Klub 8”, czyli szkolny wolontariat – udział w akcji „Szlachetna Paczka”
• w szkole działa Akademia CISCO dla przyszłych programistów
• nauczyciele organizują tzw. zielone lekcje – np. biologiczne w Palmiarni i na Uniwersytecie Medycznym, geograficzne w Wielkopolskim Parku Narodowym,
matematyczne na Politechnice Poznańskiej, fizyczne na UAM
• sportowcy mogą rozwijać swe zainteresowania, uczęszczając na zajęcia, m.in. piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej dziewcząt, czy halowej
piłki nożnej
• nauczyciele przedmiotów maturalnych regularnie organizują zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę
• zajęcia terenowe z geografii, geologii w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach
• zajęcia warsztatowe w Instytucie Geologii UAM
• wycieczki tematyczne dla klas geograficznych
• projekt Trwała Pamięć Pokoleń IX – współpraca ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem „MEMORAMUS” 2014/2015
• warsztaty językowe i przedstawienia w języku angielskim Nauka Bez Granic, organizowane przez Europejski Program Edukacyjny
• Festiwal Przedsiębiorczości organizowany przez Wyższa Szkoła Bankowa
• warsztaty w kampanii edukacyjnej Drugie Życie
• warsztaty ekonomiczne w ramach projektu „Bądź jak Cegielski – weź przyszłość swoje ręce”
• warsztaty teatralne w języku francuskim prowadzone przez aktorów ze szkoły teatralnej „Drameducation”
• akcja „Mam haka na raka”
Kontakty zagraniczne • po raz kolejny szkoła została zgłoszona do projektu Erasmus – międzynarodowego programu współpracy szkół
• organizowane są wyjazdy, wycieczki zagraniczne m.in. do Irlandii, Szkocji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec
Osiągnięcia szkoły Szkoła od sześciu lat organizuje jedyny w Wielkopolsce, cieszący się coraz większą popularnością, przegląd zespołów muzyki rozrywkowej „Garaż nr4”.

Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach i turniejach teatralnych, turystyczno-krajoznawczych, muzycznych.

Co roku odnotowujemy spore sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach.
• 2012/2013 oraz 2013/2014 – I miejsce w Poznaniu w Licealiadzie w unihokeju chłopców oraz I miejsce w województwie w Licealiadzie w unihokeju
chłopców
• 2013/2014 – VII miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach w unihokeju chłopców, I miejsce w Wielkopolsce w Licealiadzie w badmintonie drużynowym
chłopców
• 2014/2015 I miejsce w biegu na 110 metrów przez płotki chłopców oraz IV miejsce w sztafecie 4x100m chłopców, IV miejsce w piłce siatkowej chłopców w
Poznaniu w Licealiadzie
• 2014/2015 III miejsce w piłce koszykowej chłopców w Poznaniu w Licealiadzie
• 2014/2015 I miejsce w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt
• 2014/2015 III miejsce w zawodach drużynowych w IX Jesiennym Otwartym Międzyszkolnym Turnieju Łuczniczym
• 2014/2015 III miejsce w finale wojewódzkim XVI Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt
• 2014/2015 III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w Poznaniu w Licealidzie

Uczniowie biorą udział i zajmują wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.:
• udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej 2014
• udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2014
• udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg”
• udział w konkursie Towarzystwa Miłośników Poznania
• udział w wojewódzkim konkursie historycznym „Od niepodległości do niepodległości”
• okręgowe eliminacje Olimpiady biologicznej
• I miejsce w konkursie recytatorskim „Legendarni i tragiczni” 2014
• I miejsce w konkursie recytatorskim „Poznańskie dziewiątki” 2015
• udział w Culturiadzie
• udział w konkursie informatycznym „Bóbr”
• 2013/2014 III miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Poezji Niemieckojęzycznej
• 2013/2014 laureaci XX Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Prof. Mieczysława F. Pazdura
• 2014/2015 finaliści XXI Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Prof. Mieczysława F. Pazdura
• 2014/2015 II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym – zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego
Oddziały
Język rosyjski (II język) Język niemiecki (II język) Język hiszpański (II język) Język francuski (II język) Język angielski (I język) /3 lata A-ekonomiczna-akad.
 • Języki obce:
  • Język angielski (I język)
  • Język francuski (II język)
  • Język hiszpański (II język)
  • Język niemiecki (II język)
  • Język rosyjski (II język)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Matematyka
  • Geografia
  • Język angielski
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • WOS
   • Geografia
Język rosyjski (II język) Język niemiecki (II język) Język hiszpański (II język) Język francuski (II język) Język angielski (I język) /3 lata B-medyczna
 • Języki obce:
  • Język angielski (I język)
  • Język francuski (II język)
  • Język hiszpański (II język)
  • Język niemiecki (II język)
  • Język rosyjski (II język)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Biologia
  • Chemia
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Biologia
   • Chemia
Język rosyjski (II język) Język niemiecki (II język) Język hiszpański (II język) Język francuski (II język) Język angielski (I język) /3 lata D-informatyczna
 • Języki obce:
  • Język angielski (I język)
  • Język francuski (II język)
  • Język hiszpański (II język)
  • Język niemiecki (II język)
  • Język rosyjski (II język)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Fizyka
   • Informatyka
Język rosyjski (II język) Język niemiecki (II język) Język hiszpański (II język) Język francuski (II język) Język angielski (I język) /3 lata E-politechniczna
 • Języki obce:
  • Język angielski (I język)
  • Język francuski (II język)
  • Język hiszpański (II język)
  • Język niemiecki (II język)
  • Język rosyjski (II język)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Geografia
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Fizyka
   • Geografia
Język rosyjski (II język) Język niemiecki (II język) Język hiszpański (II język) Język francuski (II język) Język angielski (I język) /3 lata F-dziennikarska-ak.
 • Języki obce:
  • Język angielski (I język)
  • Język francuski (II język)
  • Język hiszpański (II język)
  • Język niemiecki (II język)
  • Język rosyjski (II język)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Język polski
  • Historia
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Historia
   • WOS
Język rosyjski (II język) Język niemiecki (II język) Język hiszpański (II język) Język francuski (II język) Język angielski (I język) /3 lata G-psych.-prawnicza
 • Języki obce:
  • Język angielski (I język)
  • Język francuski (II język)
  • Język hiszpański (II język)
  • Język niemiecki (II język)
  • Język rosyjski (II język)
 • Przedmioty rozszerzone:
  • Język polski
  • Historia
 • Przedmioty punktowane:
  • obowiązkowe:
   • Język polski
   • Matematyka
  • dodatkowe:
   • Historia
   • WOS
Powrót