logo nabor poznan
informator
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres ul. Swojska 6, 60-592 Poznań
Telefon 61 841 77 71
Fax 61 841 77 71
E-mail sekretariat@lo4.poznan.pl
Strona WWW http://www.lo4.poznan.pl
Opis „Czwórka” to szkoła z ponad 65-letnią tradycją, została bowiem założona 1 września 1948 r., a 1973 roku nadano jej imię Komisji Edukacji Narodowej. Mimo swego dostojnego wieku szkoła jest nowoczesna i świetnie wyposażona. W czytelni mieści się centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu, a księgozbiór biblioteki jest w całości komputerowo skatalogowany. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się komputery i rzutniki multimedialne, a także tablice interaktywne. W nowoczesny sprzęt multimedialny wyposażona jest również szkolna aula. Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch nowoczesnych salach komputerowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, uczącej się różnych języków obcych, szkoła od kilku lat prowadzi nauczanie języków w tzw. systemie międzyoddziałowym. Uczeń, wybierając profil klasy, nie musi kierować się językami proponowanymi w danym oddziale, tylko rzeczywistymi zainteresowaniami, dobór poziomu nauczania języków jest dostosowany do jego potrzeb.
Propozycje nowych profili klas dostosowane są do potrzeb młodzieży. Zaprojektowano je tak, by pozwoliły na indywidualny rozwój ucznia, zgodny z jego zainteresowaniami, co w przyszłości pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku studiów. Ponadto w naszej edukacyjnej ofercie znajdują się, dostosowane do poszczególnych profili tzw. przedmioty uzupełniające. W kasie prawniczo-ekonomicznej są to ekonomia oraz podstawy logiki i statystyki, w klasach medycznych – elementy ekologii i ochrony środowiska oraz edukacja prozdrowotna i elementy fizyki w medycynie, w klasie humanistycznej – korespondencja sztuk, w klasie psychologicznej - psychologia ogólna i społeczna, psychologia środowiskowa oraz medyczne podstawy psychologii..
Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów. Od dawna sportowcy „Czwórki” odnoszą sukcesy. Szkoła dysponuje dwiema dużymi salami sportowymi (w tym tzw. lekką halą) i małą salką, w której mieści się siłownia oraz boiskiem.
W „Czwórce” uczeń może czuć się bezpiecznie i komfortowo. O bezpieczeństwo dba bowiem pan ochroniarz, a młodzież w każdej chwili może prosić o pomoc i wsparcie jednej z dwóch pań psycholog lub panią pielęgniarkę. W szkole działa również barek.
Nad właściwym poziomem nauczania czuwa zawsze życzliwa i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość z naszych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, którzy ukończyli drugi kierunek studiów lub studia podyplomowe. Posiadają także uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych.
„Czwórka” to szkoła, do której się wraca. Świadczą o tym, organizowane co pięć lat zjazdy absolwentów, na które przyjeżdżają oni z całego świata. Wielu spośród nauczycieli szkoły to jej absolwenci, także pani dyrektor Agata Gutorska i pan wicedyrektor Waldemar Drożdż ukończyli IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.
Dodatkowe informacje Szkolna strona WWW
Rekrutacja do IV LO
Dojazd • liceum położone jest kilka minut spacerem od pętli Ogrody;
• dojazd autobusami komunikacji miejskiej i liniami podmiejskimi, a także wszystkimi tramwajami, kończącymi trasę na pętli Ogrody oraz autobusami, kursującymi ulicą Bukowską
• mapka z lokalizacją szkoły dostępna jest pod adresem: http://www.lo4.poznan.pl
Historia szkoły Początki naszej szkoły związane są z dniem 1 września 1948 roku kiedy na mocy decyzji ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego poznańskiego w budynku przy ulicy Szamarzewskiego 89 zlokalizowano jedenastoletnią szkołę Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Liceum Pedagogiczne. Na otwarcie placówki przybył Minister Oświaty dr Stanisław Strzeszewski. Kierownictwo nad wszystkimi szkołami objął mgr Paweł Dziemidok a dyrekcję szkoły jedenastoletniej prof. Tadeusz Kopa.
W tym właśnie roku weszła w życie Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja 1948 roku, wprowadzająca jednolitą szkołę ogólnokształcącą. Zakłada ona istnienie siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum obejmującego klasy XIII - XI. Nasza szkoła była pierwszą w Poznaniu jedenastolatką, ale w takiej formie organizacyjnej przetrwała tylko rok. Od roku 1949/50 Liceum Pedagogiczne przejęło formalnie klasy ciągu podstawowego jako swoja szkołę ćwiczeń, a z wyłączonych ze szkoły jedenastoletniej klas powstało IV Liceum Ogólnokształcące. Jako bazę lokalową przyznano naszej szkole do użytkowania jedno piętro w budynku przy ul. Szamarzewskiego. W pierwszym miesiącu dyrekcję objął mgr Antoni Zasępa, a od października 1949 roku mgr Konrad Świtek.
Nasze liceum nie miało przeszłości ani tradycji, kształtowało swój dorobek od podstaw. W latach siedemdziesiątych należało do czołówki poznańskich liceów ogólnokształcących. Słynęło nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale ze znakomitej atmosfery pracy i pełnego życzliwości stosunku do młodzieży. Dyrektor Świtek zapytany już po swoim odejściu na emeryturę o tajemnice sukcesu odpowiedział: "To przede wszystkim zasługa znakomitych nauczycieli, związanych ze szkołą, oddanych pracy".
Przełomowym wydarzeniem w dziejach naszego liceum było otrzymanie w lipcu 1963 roku nowego, pięknego budynku przy ulicy Swojskiej 6. Był to pierwszy w Poznaniu nowy budynek szkolny przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego. Powstały gabinety: biologiczny, geograficzny, kolejno fizyczny i chemiczny. Stopniowo otworzyły swoje podboje pracownie języka polskiego, zajęć technicznych, laboratoria językowe. Od pierwszych miesięcy istnienia nasze liceum mogło poszczycić się wspaniale wyposażoną biblioteką, dwoma gabinetami lekarskimi, salą gimnastyczną.
Ważnym momentem w dziejach szkoły było wprowadzenie od 1 września 1965 roku klas z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego, a także wpisanie naszego liceum do grona szkół stowarzyszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury - UNESCO. W 10 lat później podpisana została umowa z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w myśl której nasze liceum służyło Instytutowi jako szkoła ćwiczeń.
W 1973 roku przyznano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała sztandar, a od Ministerstwa Oświaty i Wychowania medal KEN za wybitne osiągnięcia. W 1975 roku odszedł na emeryturę dyrektor Konrad Świtek. Fotel dyrektorski objął po nim Adolf Pisarczyk (01.09.1975 - 30.09.1978), następnie mgr Wiesław Bogusławski (01.12.1978 - 30.06.1991), mgr Alicja Przybylska (01.09.1991-31.08.1997) i mgr Alicja Makowska (01.09.1997-31.12.2004)
Obecnym (od 01.01.2005r.) dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego jest dr Agata Gutorska.
Koła zainteresowań • dla miłośników śpiewu działa w szkole chór;
• współpracujemy z Teatrem Polskim oraz Teatrem Nowym;
• uczniowie biorą udział w zajęciach Akademii Filmowej;
• aktywnie działa „Klub 8”, czyli szkolny wolontariat;
• w szkole działa Akademia CISCO dla przyszłych programistów;
• nauczyciele organizują tzw. zielone lekcje – np. biologiczne w Palmiarni i na Uniwersytecie Medycznym, geograficzne w Wielkopolskim Parku Narodowym, matematyczne na Politechnice Poznańskiej, fizyczne na UAM;
• sportowcy mogą rozwijać swe zainteresowania, uczęszczając na zajęcia, m.in. piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej dziewcząt, czy halowej piłki nożnej;
• nauczyciele przedmiotów maturalnych regularnie organizują zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę.
Kontakty zagraniczne • po raz kolejny szkoła została zgłoszona do projektu Sokrates – międzynarodowego programu współpracy szkół;
• organizowane są wyjazdy, wycieczki zagraniczne m.in. do Irlandii, Szkocji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec;
Osiągnięcia szkoły Uczniowie biorą udział i zajmują wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zdobywają wysokie lokaty w konkursach i turniejach teatralnych, turystyczno-krajoznawczych, muzycznych.
Co roku odnotowujemy spore sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach.
Szkoła od pięciu lat organizuje jedyny w Wielkopolsce, cieszący się coraz większą popularnością, przegląd zespołów muzyki rozrywkowej „Garaż nr4”.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót