logo nabor poznan
informator
Adres ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon 61 861 00 27
Fax 61 861 00 43
E-mail poczta@zsbd.pl
Strona WWW http://www.zsbd.pl
Opis Branżowa Szkoła I Stopnia swoją historię czerpie z Zasadniczej Szkoły Budowlano-Drzewnej, która powstała w 1956 r. Od ponad 60 lat prowadzimy kształcenie w zawodach budowlanych i drzewnych. Właściwe warunki do nauki, wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna z ogromnym doświadczeniem dają nam podstawę do twierdzenia, że to co robimy w naszej szkole - robimy dobrze.
Dla ułatwienia uczniom nauki, a także dla zmniejszenia wydatków rodziców, SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPŁATNY KOMPLET PODRĘCZNIKÓW DO WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, wypożyczany każdemu uczniowi z biblioteki szkolnej na cały rok nauki.
O jakości pracy naszej szkoły świadczy m.in. otrzymanie w 1996 roku Złotej Odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz otrzymanie w 2006 roku przyznanego przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosła polskiego". Szkoła posiada również od 2004 roku certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą" a od 2008 roku certyfikat jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W latach 2008 i 2009 Szkoła uzyskała także, przyznany przez "Głos Wielkopolski", tytuł "Mocna Szkoła".
Absolwentom gimnazjum proponujemy naukę w trzech podstawowych zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz a także w całej gamie innych zawodów budowlanych i drzewnych takich jak: murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, dekarz, cieśla, zdun, kamieniarz, kominiarz, tapicer, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej i innych.
Podczas nauki w szkole branżowej, praktyczne kształcenie zawodowe może odbywać się w oparciu o warsztaty szkolne (zawody: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych) lub w firmach branżowych i zakładach rzemieślniczych (wszystkie zawody).
Budynek szkoły zlokalizowany jest w bardzo dobrym, spokojnym punkcie Poznania - na Raszynie, niedaleko pętli tramwajowej i autobusowej na Górczynie, przy Osiedlu Mikołaja Kopernika. Ponadto mamy także swoje Warsztaty Szkolne, gdzie uczniowie szkoły mogą odbywać zajęcia praktyczne.
W szkole działa biblioteka szkolna z czytelnią czynną od 7:30 do 15:30, wyposażoną w multimedialne centrum informacji z dostępem do internetu.
Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest świetlica szkolna z bufetem.
Dla zamiejscowych możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.
W ramach Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych funkcjonuje także XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. W tych formach kształcenia uczniowie po skończeniu szkoły branżowej mogą kontynuować dalszą naukę i zdobyć wykształcenie średnie oraz tytuł technika w swoim zawodzie. Będą mogli także kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.
Dodatkowe informacje strona szkoły
Dojazd Dojazd do szkoły tramwajem do pętli górczyńskiej lub autobusem 63,64,69,79,91.
Historia szkoły 1 września 1956 roku powstała Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna. Była ona zlokalizowana przy ul. Inżynierskiej (aktualnie ul. Działyńskich). Jej zadaniem było kształcić młodych kandydatów do zawodów budowlanych i drzewnych, przede wszystkim dla rzemiosła. Po niespełna 3 latach szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Różanej i nadano jej nazwę Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Po 10 latach istnienia, jesienią 1966 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Raszyńskiej, gdzie działa do dnia dzisiejszego. Z tej szkoły powstał Zespół Szkół Budownictwa Nr 2, (gdy doszło technikum i liceum zawodowe) a 25 lat temu powróciliśmy do tradycyjnej nazwy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. Od roku 2002/2003 gdy wprowadzona została nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego, działająca w ramach Zespołu Szkół - Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna została nazwana Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 28 a od roku szkolnego 2017 /2018 nosi nazwę Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28.
Szkoła, od swojego powstania, posiada także własne warsztaty szkolne. Przez wiele lat były one zlokalizowane przy ul. Głogowskiej w Poznaniu a w 1995 roku zostały przeniesione na ul. Świerkową 10, gdzie funkcjonują do dnia dzisiejszego. Dają one możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu tym uczniom, którzy nie chcą jeszcze podejmować pracy w zakładach jako młodociani pracownicy.
Koła zainteresowań Koła zainteresowań: historyczne, polonistyczne, matematyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, przyrodnicze, turystyczne, teatralne, ekonomiczne, szkolny klub europejski oraz SKS w dyscyplinach:koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy.
Kontakty zagraniczne Współpraca z Berufsbildende Schule 3 w Hanoverze (wymiana uczniów).
Osiągnięcia szkoły Nasi uczniowie są uczestnikami i laureatami eliminacji okręgowych i centralnych Turnieju Budowlanego, Ogólnopolskiego Konkursu Stolarskiego oraz Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP dla młodocianych pracowników.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót