logo nabor poznan
informator
Adres ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
Telefon 61 861 00 27
Fax 61 861 00 43
E-mail poczta@zsbd.pl
Strona WWW http://www.zsbd.pl
Opis Technikum Budowlano-Drzewne ma swoją historię i tradycje od 60 lat – od 1956 roku. Mając różne nazwy – Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane i Technikum Technologii Drewna, Zespół Szkół Budownictwa Nr 2 itp., wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego. Ta wieloletnia tradycja szkoły i ogromne doświadczenie kadry pedagogicznej gwarantuje stały i wysoki poziom wykształcenia ogólnego oraz fachowość w wykształceniu zawodowym.
O jakości pracy naszej szkoły świadczy m.in. otrzymanie w 1996 roku Złotej Odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz otrzymanie w 2006 roku przyznanego przez Związek Rzemiosła Polskiego najwyższego odznaczenia rzemieślniczego - Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Szkoła posiada również od 2004 roku certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą" a od 2008 roku certyfikat jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W latach 2008 i 2009 Szkoła uzyskała także, przyznany przez "Głos Wielkopolski", tytuł "Mocna Szkoła". W rankingu szkół, prowadzonym przez miesięcznik "Perspektywy" w 2016 roku nasze technikum uzyskało tytuł "Złotej Szkoły" wśród najlepszych techników w Polsce a w zakresie wyników egzaminów zawodowych zajęliśmy pierwsze miejsce w Poznaniu i Wielkopolsce a piąte w kraju. Posiadamy także tytuł „Wiarygodna Szkoła” – edycja 2016 i 2017. W 2016 roku Związek Rzemiosła Polskiego przyznał szkole Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” a Marszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował szkołę Oznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego".
W technikum proponujemy naukę w siedmiu zawodach: „technik budownictwa”, „technik technologii drewna”, „technik architektury krajobrazu”, „technik inżynierii sanitarnej”, „technik robót wykończeniowych w budownictwie”, „technik gazownictwa” i „technik renowacji elementów architektury".
Dla ułatwienia uczniom nauki, a także dla zmniejszenia wydatków rodziców SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPŁATNY KOMPLET PODRĘCZNIKÓW DO WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, wypożyczany każdemu uczniowi z biblioteki szkolnej na cały rok nauki.
Budynek szkoły zlokalizowany jest w bardzo dobrym , spokojnym punkcie Poznania - na Raszynie, niedaleko pętli tramwajowej i autobusowej na Górczynie, przy Osiedlu Mikołaja Kopernika. Ponadto mamy także swoje Warsztaty szkolne, gdzie uczniowie technikum mogą odbywać zajęcia praktyczne.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i możliwości oraz potrzeby rynku, wprowadzamy w poszczególnych zawodach różne specjalizacje kładąc nacisk na realizację zagadnień wynikających z postępu technicznego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
W trakcie nauki w technikum zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe organizuje szkoła w oparciu o własne warsztaty szkolne oraz współpracę z uczelniami technicznymi i firmami branżowymi.
W szkole działa biblioteka szkolna z czytelnią czynną od 7:30 do 15:30, wyposażoną w multimedialne centrum informacji z dostępem do internetu.
Dla dojeżdżających od godz. 7:00 czynna jest świetlica szkolna z bufetem.
Dla zamiejscowych możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.
Dodatkowe informacje strona szkoły
Dojazd Dojazd do szkoły tramwajem do pętli górczyńskiej lub autobusem 63,64,69,79,91.
Historia szkoły Technikum Budowlano-Drzewne w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych kontynuuje tradycje nauczania na poziomie średnim prowadzone od wielu lat. Początek szkole w 1956 roku dała Zasadnicza Szkoła Budowlano-Drzewna, następnie doszło technikum - najpierw trzyletnie będące kontynuacją szkoły zasadniczej, a potem pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Następnym etapem rozwoju szkoły było utworzenie liceum zawodowego kształcącego renowatorów zabytków architektury, a prawie dwadzieścia lat temu także liceum ogólnokształcącego.
Jako Szkoła staramy się oddziaływać na Poznań, województwo, a może i jeszcze dalej. W szkole znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Byliśmy także organizatorami Finału Centralnego tego Turnieju w 1999 roku oraz organizatorami Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2005 roku. Należymy też do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie.
Nauczyciele i uczniowie są pomysłodawcami i organizatorami różnych spotkań zawodoznawczych i sesji popularnonaukowych w szkole. Przykładowo można wymienić spotkania pt. „Nowatorskie sposoby pozyskiwania i przekazywania energii cieplnej”, „Beton - poznajmy go bliżej”, „Dachy - poznajmy je bliżej” itp. Spotkania te są zawsze wspaniałą okazją do nawiązywania kontaktów młodzieży z przedstawicielami firm branży budowlanej, instalacyjnej i drzewnej oraz z pracownikami nauki wyższych uczelni.
Dzisiaj absolwenci szkoły w zawodach budowlanych i drzewnych rozsiani po Poznaniu, Wielkopolsce, kraju i poza jego granicami, sławią imię i potwierdzają bardzo dobre kształcenie w szkole na Raszynie.
Koła zainteresowań Koła zainteresowań: historyczne, polonistyczne, matematyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, przyrodnicze, turystyczne, teatralne, ekonomiczne, szkolny klub europejski oraz SKS w dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy.
Kontakty zagraniczne Współpraca z Berufsbildende Schule 3 w Hanoverze (wymiana uczniów).
Osiągnięcia szkoły Nasi uczniowie są uczestnikami i laureatami m.in: Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, kolejnych edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie i Ogólnopolskiego Konkursu „Wyczarowane z Drewna”, kolejnych edycji programu „Junkers szkoli”, Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót