logo nabor poznan
informator
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
Adres os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań
Telefon 61 8223971
Fax 61 8223971
E-mail sekretariat@zso15poznan.pl
Strona WWW http://www.xvlo.poznan.pl
Opis Siedziba XV Liceum Ogólnokształcącego mieści się na os. Bolesława Chrobrego, na Piątkowie. Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską i
podmiejską. Liceum istnieje od 25 lat i od samego początku znane jest w środowisku poznańskim z przyjaznej i życzliwej atmosfery, a także wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, zapewniającej wysoki poziom nauczania.
Kolejne pokolenia naszych absolwentów z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach oraz realizują swoje kariery zawodowe.
Zajęcia prowadzone są w przestronnych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny, w tym tablice interaktywne. Nauka odbywa się w systemie
jednozmianowym, a warunki dydaktyczne stawiają nasze liceum w rzędzie najlepiej wyposażonych placówek Poznania. Szkoła dysponuje nowoczesną
multimedialną aulą mieszczącą 250 osób, w której odbywają się liczne uroczystości szkolne. Chlubą liceum są również pełnowymiarowe sale gimnastyczne z
sanitariatami, szatniami oraz natryskami. Nowe, wielofunkcyjne boiska szkolne oraz bliskość kompleksu parkowego umożliwiają prowadzenie zajęć sportowych
także na świeżym powietrzu.
W XV Liceum Ogólnokształcącym działa nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.
Na terenie szkoły znajdują się nowocześnie wyposażona kawiarenka serwująca ciepłe i zimne posiłki.
Ozdobę szkoły stanowi patio, w którym wiosną i latem uczniowie mogą spędzać przerwy lekcyjne.
Szkoła zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu.
W XV Liceum Ogólnokształcącym, od początku jego istnienia, bardzo prężnie działa Rada Rodziców. Z jej funduszy opłacane są częste wyjścia do placówek
kulturalnych, uczestnictwo w wycieczkach oraz inne inicjatywy szkolne.
W trosce o uczniów klas pierwszych organizujemy na początku roku szkolnego wyjazdy integracyjne.
Inną tradycją szkoły jest organizowanie wycieczek zagranicznych oraz edukacyjnych.
Nasze liceum ściśle współpracuje z poznańskimi uczelniami wyższymi. Klasy akademickie objęte są patronatem UAM i UE. Innowacyjny przedmiot- elementy prawa
uzyskał patronat Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, uczestnicząc w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych. W ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza
UAM prowadzony jest darmowy kurs języka chińskiego. Tradycją szkoły stały się spotkania z kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu w ramach corocznego
„Projektu Orient.” Uczniowie uczestniczą w różnorakich akcjach charytatywnych organizowanych przez Wolontariat Szkolny (pomoc dla schroniska, zbiórki krwi,
WOŚP, koncerty i kiermasze).
Dodatkowe informacje XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Dojazd Jednym z wielu atutów naszej szkoły jest jej korzystne położenie, które umożliwia łatwy dojazd z terenu całego Poznania oraz okolicznych miejscowości.
Autobusy nr 51, 78, 85, 87, 90, 91, 93, 98, 348, 832, 901, 902, 904, 905
PST - 12, 14, 15, 16, 19, 20 (przystanek Kurpińskiego)
Historia szkoły - kwiecień 1991 r. - powstanie XV Liceum Ogólnokształcącego,
- kwiecień 1995 r. - nadanie szkole imienia prof. Wiktora Degi
- październik 2006 r. - poświęcenie i nadanie sztandaru szkole
- luty 2007 r. - połączenie XV LO z Gimnazjum nr 11 w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15
- 2010 – wystąpienie przedstawicieli szkoły na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
- kwiecień 2014 r. - podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- czerwiec 2014 r. - porozumienie o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- wrzesień 2014 r. zawarcie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu
- październik 2016 – uroczystość 25-lecia szkoły
Koła zainteresowań - Szkolne Koło Turystyczne „Per Pedes”
- Kulturoznawczo–językowe koło germanistyczne
- Koło chemiczne
- Koło matematyczne

- Szkolne Koło Sportowe
Dodatkowo uczniowie mogą działać i uczestniczyć w:
- licznych projektach edukacyjnych
- Dniach Języków Obcych
- pracach nad tworzeniem gazetki szkolnej "Degówki"
- Samorządzie Uczniowskim
- Wolontariacie Szkolnym
- spotkaniach opłatkowych społeczności szkolnej
- balach karnawałowych, dyskotekach
- regularnych wyjściach do teatrów, kin, opery
- wykładach na wyższych uczelniach
Kontakty zagraniczne Od wielu lat nasze liceum organizuje cieszące się ogromną popularnością wielodniowe wycieczki zagraniczne:
- 2006 r. - Grecja
- 2007 r. - Włochy
- 2008 r. - Francja
- 2009 r. - Grecja
- 2010 r. - Włochy
- 2011 r. - Francja
- 2012 r. - Hiszpania
- 2013 r. - Chorwacja
- 2014 r. - Anglia (Londyn)
-2014r i 2015r- Białoruś, Rosja ( Marsz Pamięci)
Inne formy kontaktów zagranicznych:
- listopad 2008 r. wymiana polsko-ukraińska
- 2011 r. - udział w programie "Euroscola" i reprezentowanie Polski w Strasbourgu
podczas obrad Parlamentu Europejskiego
- współpraca ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem Memoramus, udział w Marszach Pamięci
- luty 2014 r. - rozpoczęcie wymiany szkolnej z Francją
Osiągnięcia szkoły - wysoka zdawalność pisemnych egzaminów maturalnych
- sukcesy w olimpiadach np. biologicznej, geograficznej, wiedzy o bankach, wiedzy o żywieniu
- sukcesy w konkursach matematycznych: „Supermatematyk”, w konkursie kryptologicznym „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo"
- I miejsce dla szkolnego Teatru Jednorazowego Użytku za przedstawienie „Tango” na festiwalu teatralnym „Mrożek na XXI wiek” w Krakowie (2010 r.)
- I miejsce w IX Poznańskim Międzyszkolnym Przeglądzie Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej
- wyróżnienie dla uczennicy XV LO na XXXI Festiwalu Piosenki Francuskiej (2013 r.)
- nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Poznania dla naszych uczniów
- znaczące sukcesy sportowe
- aktywna działalność Wolontariatu Szkolnego
- coraz ściślejsza współpraca z uczelniami poznańskimi
- upowszechnianie tradycji szkoły poprzez organizację cyklicznych imprez szkolnych (gala Koziołki-Matołki, Dni Patrona, Zaduszki Literackie)
- redagowanie gazetki szkolnej „Degówka” (w wersji tradycyjnej i elektronicznej)
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót