logo nabor poznan
informator
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
Adres os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań
Telefon 61 8223971
Fax 61 8223971
E-mail sekretariat@zso15poznan.pl
Strona WWW http://www.xvlo.poznan.pl
Opis XV Liceum Ogólnokształcącego mieści się na os. Bolesława Chrobrego, na Piątkowie.
Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską
i podmiejską.
Liceum istnieje od 27 lat i od samego początku znane jest
w środowisku poznańskim z przyjaznej i życzliwej atmosfery,
a także wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zapewniającej wysoki poziom nauczania.
Kolejne pokolenia naszych absolwentów z powodzeniem kontynuują
naukę na wyższych uczelniach oraz realizują swoje kariery
zawodowe.
Zajęcia prowadzone są w przestronnych salach lekcyjnych
wyposażonych w sprzęt multimedialny, w tym tablice interaktywne.
Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, a warunki dydaktyczne
stawiają nasze liceum w rzędzie najlepiej wyposażonych placówek
Poznania. Szkoła dysponuje nowoczesną multimedialną aulą mieszczącą 250 osób, w której odbywają się liczne uroczystości szkolne.
Chlubą liceum są również pełnowymiarowe sale gimnastyczne
z sanitariatami, szatniami oraz natryskami. Nowe, wielofunkcyjne boiska
szkolne oraz bliskość kompleksu parkowego umożliwiają prowadzenie zajęć sportowych także na świeżym powietrzu.
W XV Liceum Ogólnokształcącym działa nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi
z dostępem do Internetu. Na terenie szkoły znajduje się kawiarenka, serwująca ciepłe i zimne posiłki. Ozdobę szkoły stanowi patio,
w którym wiosną i latem uczniowie mogą spędzać przerwy lekcyjne.
Szkoła zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu.

W XV Liceum Ogólnokształcącym, od początku jego istnienia, bardzo prężnie działa Rada Rodziców. Z jej funduszy opłacane są wyjścia
do placówek kulturalnych, uczestnictwo w wycieczkach oraz inne inicjatywy szkolne. W trosce o uczniów klas pierwszych, organizujemy
na początku ich nauki w naszym liceum wyjazd integracyjny.

Tradycją szkoły jest także organizowanie wycieczek zagranicznych
oraz edukacyjnych.
Nasze liceum ściśle współpracuje z poznańskimi uczelniami wyższymi.
Wszystkie klasy objęte są patronatem UAM i UE.
Dodatkowo, podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą
Radców Prawnych w Poznaniu, mające na celu współdziałanie
na rzecz realizowania, popularyzowania i rozwijania programu edukacji
prawnej.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, uczestnicząc w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych.
W ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza UAM prowadzony jest darmowy kurs języka chińskiego.
Tradycją szkoły stały się spotkania z kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu w ramach corocznego „Projektu Orient.”
Uczniowie uczestniczą w różnorakich akcjach charytatywnych, organizowanych przez Wolontariat Szkolny
(pomoc dla schroniska, Szlachetna Paczka, koncerty i kiermasze, zbiórki krwi, WOŚP).
Dodatkowe informacje XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
Dojazd Jednym z wielu atutów naszej szkoły jest jej korzystne położenie, które umożliwia łatwy dojazd z terenu całego Poznania oraz okolicznych miejscowości.
Autobusy nr 44, 46, 51, 74, 85, 87, 90, 91, 93, 98, 348, 832, 901, 902, 903, 904, 905, 907
PST - 12, 14, 15, 16 (przystanek Kurpińskiego)
Historia szkoły - kwiecień 1991 r. - powstanie XV Liceum Ogólnokształcącego,
- kwiecień 1995 r. - nadanie szkole imienia prof. Wiktora Degi
- październik 2006 r. - poświęcenie i nadanie sztandaru szkole
- luty 2007 r. - połączenie XV LO z Gimnazjum Nr 11 w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15
- kwiecień 2010 r.– wystąpienie przedstawicieli szkoły na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
- kwiecień 2014 r. - porozumienie o współpracy z Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- czerwiec 2014 r. - porozumienie o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- wrzesień 2014 r. zawarcie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- październik 2016 r. – uroczystość jubileuszu 25-lecia szkoły
- czerwiec 2017 r. – porozumienie o współpracy z Wydziałem Historii UAM
- wrzesień 2017 r. – w związku z reformą oświaty przestaje istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, powstaje XV Liceum Ogólnokształcące
(z włączonymi klasami dotychczasowego gimnazjum)
- listopad 2017 r. – porozumienie o współpracy z Wydziałem Chemii UAM
Koła zainteresowań - Szkolne Koło Turystyczne „Per Pedes”
- Kulturoznawczo–językowe koło germanistyczne
- Koło chemiczne
- Koło matematyczne
- Szkolne Koło Sportowe
Dodatkowo uczniowie mogą działać i uczestniczyć w:
- licznych projektach edukacyjnych
- Dniach Języków Obcych
- pracach nad tworzeniem gazetki szkolnej "Degówka"
- Samorządzie Uczniowskim
- Wolontariacie Szkolnym
- balach karnawałowych, dyskotekach
- regularnych wyjściach do teatrów, kin, opery
- wykładach i warsztatach na wyższych uczelniach
Kontakty zagraniczne Od wielu lat nasze liceum organizuje cieszące się ogromną popularnością kilkudniowe wycieczki zagraniczne.
W ostatnich latach odwiedziliśmy m.in. Grecję, Włochy, Francję, Hiszpanię, Chorwację, Anglię.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem Memoramus, bierzemy udział w Marszach Pamięci –
(Białoruś, Rosja). W latach ubiegłych uczestniczyliśmy także w programie "Euroscola" i reprezentowaliśmy Polskę w Strasburgu,
podczas obrad Parlamentu Europejskiego.
Osiągnięcia szkoły - wysoka zdawalność pisemnych egzaminów maturalnych
- sukcesy w olimpiadach np. biologicznej, geograficznej, wiedzy o bankach, wiedzy o żywieniu
- sukcesy w konkursach matematycznych: „Supermatematyk”, w konkursie kryptologicznym „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo"
- I miejsce dla szkolnego Teatru Jednorazowego Użytku za przedstawienie „Tango” na festiwalu teatralnym „Mrożek na XXI wiek” w Krakowie
- I miejsce w IX Poznańskim Międzyszkolnym Przeglądzie Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej
- wyróżnienie na XXXI Festiwalu Piosenki Francuskiej
- nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Poznania dla naszych uczniów
- znaczące sukcesy sportowe
- aktywna działalność Wolontariatu Szkolnego
- bardzo ścisła współpraca z uczelniami poznańskimi
- upowszechnianie tradycji szkoły poprzez organizację cyklicznych imprez szkolnych (gala Koziołki-Matołki, Dni Patrona, Zaduszki Literackie)
- redagowanie gazetki szkolnej „Degówka” (w wersji tradycyjnej i elektronicznej)
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót