Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - G_wa
Nazwa oddziału

 G_wa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

absolwenci gimnazjum