Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - G_o
Nazwa oddziału

 G_o

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

absolwenci gimnazjum