Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - G_i
Nazwa oddziału

 G_i

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

absolwenci gimnazjum