Poznań
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - G_1F PKM
Nazwa oddziału

 G_1F PKM

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

12 grudnia 2012 roku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o objęciu patronatem klas z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii przez Uniwersytet Medyczny. W ramach porozumienia z UM, uczniowie klas III wraz z opiekunami uczestniczą w cyklicznie organizowanych wykładach w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym UM. Każdy wykład poświęcony jest innej dziedzinie wiedzy medycznej i prowadzony przez wybitnego wykładowcę UM.
Oprócz udziału w wykładach, uczniowie klas patronackich mogą skorzystać z propozycji zajęć klinicznych, seminaryjnych i laboratoryjnych UM, np. w zajęciach klinicznych z kardiologii i neurologii, a następnie w ramach festiwalu nauki i sztuki warsztatach „sztuki wkłuwania” i „szycia”. Uczniowie klas I biorą udział w zajęciach laboratoryjnych izolacji DNA i elektroforezy.
Uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym pozwala na rozwijanie  zainteresowań uczniów, doskonalenie ich wiadomości i umiejętności, wykorzystywanych w trakcie przygotowań do olimpiad i konkursów przyrodniczych. Współpraca i prowadzone zajęcia w ramach PKM skutkują udziałem wielu uczniów w II i III etapie Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.