Poznań
Liceum ogólnokształcące
Sportowe Liceum Ogólnokształcące - G_1B
Nazwa oddziału

 G_1B

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Egzamin sprawnościowy

Opis