Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi - G_1B
Nazwa oddziału

 G_1B

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

  opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o objęciu nauką w klasie terapeutycznej

Opis

Wymagane:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym z OKE

- opinia z poradni PPP o objęciu nauką w klasie terapeutycznej