Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - G_1TA
Nazwa oddziału

 G_1TA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej do klasy terapeutycznej

Opis