Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - G_1W
Nazwa oddziału

 G_1W

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Wędliniarz

Podejmując naukę w zawodzie wędliniarz nauczysz się produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkcji mięsa do handlu, a także przygotowywać wyroby garmażeryjne. Będziesz potrafił przygotować i formować szynki, wędzić kiełbasy i piec pasztety. Szkoła przygotowuje do pracy w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych przetwórstwa mięsa, Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdą pracę w zakładach mięsnych i gastronomicznych, mogą również zdobywać dalsze kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych.