Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - G_1ZM
Nazwa oddziału

 G_1ZM

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

MAGAZYNIER – LOGISTYK

Nauczymy Cię:
• sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu,
• rozmieszczania towaru w pomieszczeniach magazynowych,
• zabezpieczenia towaru
• prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach logistycznych,
• magazynach różnych przedsiębiorstw.

PARTNER BRANŻOWY: RELOPACK Pakowanie Przemysłowe