Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - G_E - sportowa - dietetyka z promocją zdrowia (fitness, piłka nożna, koszykówka)
Nazwa oddziału

 G_E - sportowa - dietetyka z promocją zdrowia (fitness, piłka nożna, koszykówka)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 test sprawności fizycznej Gim

Opis

Klasa sportowa z dietetyką i promocją zdrowia oraz piłką nożną. Oparta o patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz współpracy z klubami sportowymi (ENEA AZS Poznań, OTPS Winogrady). Realizowane będą zajęcia warsztatowe z dietetyki i promocji zdrowia. W wymiarze rozszerzonym realizowana będzie biologia i geografia, a w ramach zajęć sportowych - taniec sportowy fitness, a dla grupy piłkarskiej treningi piłki nożnej. Wybór tej klasy jest dobrą propozycją dla uczniów wiążących swoją przyszłość z aktywnością fizyczną w branży fitness, trenerów personalnych, dietetyków.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomów zaawansowania.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

Kandydatów obowiązuje udział w teście sprawności fizycznej, na który należy się zgłosić w dniu 4 lub w dodatkowym terminie 7 czerwca 2019 roku o godz.15:00.
Test sprawnościowe dla kandydatów w ramach drugiego naboru odbędą się w dniu 1 sierpnia 2019 o godzinie 10:00.