Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - G_D - ogólna z ratownictwem przedmedycznym
Nazwa oddziału

 G_D - ogólna z ratownictwem przedmedycznym

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa o profilu ogólnym z ratownictwem przedmedycznym. Oparta na współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Przedmiot ratownictwo przedmedyczne realizowany jest w oparciu o autorski program nauczania. W zakresie rozszerzonym realizowany będzie w tej klasie język angielski oraz geografia.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomów zaawansowania.
Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.