Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - G_1ZDfoI
Nazwa oddziału

 G_1ZDfoI

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Język obcy nowożytny

Opis

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY

Nauczymy Cię:

• technologii drukowania we wszystkich technikach
druku, a szczególnie techniką fleksograficzną
• przygotowania form polimerowych,
• obsługi maszyn i urządzeń drukarskich.

Zajęcia praktyczne organizujemy w najlepszych drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach,
• firmach prowadzących usługi poligraficzne,
• wydawnictwach,
• agencjach reklamowych

KLASY PATRONACKIE i PARTNERZY BRANŻOWI: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu


DRUKARZ OFFSETOWY


Nauczymy Cię:
• technologii drukowania we wszystkich technikach druku, a szczególnie w technice offsetowej
• dobierania odpowiednich materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,
• przygotowania form drukowych,
• obsługi maszyn i urządzeń drukarskich


Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach – na stanowisku drukarza, pomocnika drukarza,
• zakładach poligraficznych,
• firmach prowadzących usługi poligraficzne,
• wydawnictwach,
• agencjach reklamowych,
• firmach handlowych branży poligraficznej.

KLASY PATRONACKIE i PARTNERZY BRANŻOWI: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu


OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Nauczymy Cię:
• ręcznego lub maszynowego wykonywania produktów introligatorskich,
• obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń introligatorskich,
• wykonywania produktów o specjalnym przeznaczeniu, takich jak klasery, opakowania.

Zajęcia praktyczne organizujemy w najlepszych drukarniach i introligatorniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach i zakładach introligatorskich,
• firmach prowadzących usługi poligraficzne,
• wydawnictwach,
• agencjach reklamowych,
• bibliotekach.

KLASY PATRONACKIE i PARTNERZY BRANŻOWI: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu