Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - G_1D
Nazwa oddziału

 G_1D

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Chemia

Opis

TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Nauczymy Cię:
• technologii drukowania we wszystkich technikach druku,
• dobierania odpowiednich materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,
• przygotowania form drukowych,
• obsługi maszyn i urządzeń drukarskich,
• planowania i kontrolowania procesów poligraficznych.

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach – na stanowisku drukarza, pomocnika drukarza, technologa itp.,
• zakładach poligraficznych,
• firmach prowadzących usługi poligraficzne,
• wydawnictwach,
• agencjach reklamowych,
• firmach handlowych branży poligraficznej.

KLASY PATRONACKIE i PARTNERZY BRANŻOWI: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu