Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - G_1B - językowa
Nazwa oddziału

 G_1B - językowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Język polski

 Historia

Opis

Klasa językowa realizująca w zakresie rozszerzonym język angielski oraz język polski i historię. Realizowane będą warsztaty językowe, warsztaty teatralne i dziennikarskie w języku angielskim oraz projekty edukacyjne. Doskonaleniu umiejętności językowych będą służyć także zajęcia konwersacyjne oraz obozy językowe. Uczniowie będą  uczestniczyć również w wymianach międzynarodowych.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomów zaawansowania.
Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.