Poznań
Technikum
Technikum Gastronomiczne - G_1bż
Nazwa oddziału

 G_1bż

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

 Geografia

Opis

Absolwenci Technikum Gastronomicznego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podjąć pracę we wszystkich typach usług hotelarsko-gastronomicznych: w hotelach, pensjonatach, restauracjach, ośrodkach wczasowych, na promach itp. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- biologia lub chemia lub geografia (do wyboru),

- język obcy nowożytny według wyboru.