Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXX Liceum Ogólnokształcące - G_1W
Nazwa oddziału

 G_1W

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Biologia

Opis

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (KLASA WOJSKOWA)

Nauczymy Cię:
- podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki,
- strzelania z broni sportowej,
- wykonania stanowiska ogniowego do strzelania,
- orientacji w terenie z mapą i bez mapy,
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- obowiązkowości i dyscypliny,
- dbałości o powierzone mienie,
- szacunku do munduru i spełniania wynikających z tego tytułu obowiązków,
- zasad żołnierskiego zachowania się.

Współpracujemy z:
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych,
- Podoficerską Szkołą Zawodową w Poznaniu,
- Wojskową Komendą Uzupełnień,

- Ligą Obrony Kraju,

- Stowarzyszeniami militarnymi (Strzelec, Semper Vigillant).