Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - G_1db/M
Nazwa oddziału

 G_1db/M

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Wielozawodowa klasa pracowników młodocianych. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w autoryzowanych serwisach samochodowych oraz warsztatach niezależnych na terenie miasta Poznania i okolic wg podpisanych umów z pracodawcami