Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - G_1cb/K
Nazwa oddziału

 G_1cb/K

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

 Nowość w ofercie edukacyjnej szkoły - atrakcyjne warunki socjalne.
Pewność nabycia umiejętności zawodowych w oparciu o nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki !
Klasa patronacka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu -
część zajęć praktycznych odbywać się będzie w bazach serwisowych MPK
przy ulicy Kaczej 12 lub Warszawskiej 142 (do wyboru)
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI W NASZEJ"SAMOCHODÓWCE" W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA - UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ZDOBYCIE WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO (MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO).