Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - G_1d (dziennikarsko – prawna)
Nazwa oddziału

 G_1d (dziennikarsko – prawna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

Lubisz pisać, masz „radiowy” głos, chcesz fotografować i być blisko ważnych osób i wydarzeń? U nas możesz dokumentować, fotografować, współtworzyć szkolną stronę internetową czy też urzec głosem w szkolnym Radiu Piątka. Oferujemy doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej pod okiem profesjonalistów, poszerzanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz uczestniczenie w zajęciach – wykładach i warsztatach – prowadzonych przez wykładowców Wydziału Nauk Społecznych UAM, Wydziału Historycznego UAM czy też Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Możesz również zdobywać i poszerzać wiedzę prawniczą na zajęciach prowadzonych przez prawników stowarzyszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Oferujemy również możliwość realizowania się w roli mediatora rówieśniczego, w ramach działającego w szkole Klubu Mediatora, pod okiem profesjonalnych mediatorów. Nauka w taj klasie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, historia, dziennikarstwo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia czy studia językowe – np. polonistyczne.