Poznań
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - G_1b (europejska)
Nazwa oddziału

 G_1b (europejska)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Jeśli chcesz poznać historię, kulturę i obyczaje państw europejskich, a także dzieje i tradycje Wielkopolski, chcesz współpracować ze studentami z różnych stron świata, uczestniczyć w wymianach międzynarodowych - ta klasa jest dla Ciebie. Połączenie w wymiarze rozszerzonym historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie daje duże możliwości dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: prawo, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe itp. W tej klasie realizowany jest przedmiot uzupełniający „Edukacja regionalna”, na którym uczniowie zdobywają wiedzę o Wielkopolsce oraz praktyczne umiejętności, które przygotowują do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Absolwenci tej klasy dobrze orientują się w realiach społeczno-politycznych Europy, Polski i regionu.