Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - G - 1c Przyrodnicza (biologiczno-chemiczna)
Nazwa oddziału

 G - 1c Przyrodnicza (biologiczno-chemiczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa objęta patronatem Wydziału Biologii UAM oraz Technologii Chemicznej PP Uczniowie uczestniczą w uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników naukowych. Atutem klasy jest dodatkowy przedmiot: fizyka medyczna. Treści nauczania są realizowane pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, inżynieria środowiska.