Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - G - 1b Matematyczna (matematyczno-fizyczno-informatyczna)
Nazwa oddziału

 G - 1b Matematyczna (matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa prowadzona pod patronatem Wydziału Fizyki UAM. Współpracująca z Wydziałem Matematyki UAM. Uczniowie klasy „B” biorą udział w regularnych zajęciach na Wydziale Fizyki. Lekcje rysunku, jako przedmiot dodatkowy w klasie drugiej, to kolejne działanie, które ma ułatwić młodzieży wstęp na Wydział Architektury PP. Dodatkowym atutem jest przedmiot matematyka w zastosowaniach, pokazujący praktyczny aspekt zastosowania królowej nauk w sytuacjach rynkowych i naukowych. Absolwenci klasy „B” najczęściej studiują: matematykę, fizykę, architekturę, informatykę, ekonomię, budownictwo, reżyserię dźwięku, budowę maszyn oraz inne kierunki techniczne.