Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - G -1a Humanistyczna (teatralno-dziennikarska)
Nazwa oddziału

 G -1a Humanistyczna (teatralno-dziennikarska)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa prowadzona pod patronatem Wydziału Historii UAM. Współpracuje z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, poznańskimi teatrami, Radiem Emaus, Radiem Złote Przeboje. Uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych na uniwersytecie. Dodatkowo szkoła oferuje zajęcia z języka łacińskiego i retoryki (debat oksfordzkich). Stałym elementem klasy są warsztaty teatralne i dziennikarskie, organizowane we współpracy z poznańskimi teatrami i stacjami radiowymi. Absolwenci klasy „A” studiują: prawo, administrację, politologię, dziennikarstwo, filologię polską, historię, historię sztuki oraz inne kierunki humanistyczne.