Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - G_I c
Nazwa oddziału

 G_I c

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.