Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - G_I b
Nazwa oddziału

 G_I b

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi.