Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - G_I a
Nazwa oddziału

 G_I a

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi.