Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - G_1b1 artystyczno-prawnicza profil artystyczny
Nazwa oddziału

 G_1b1 artystyczno-prawnicza profil artystyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

•W ramach edukacji artystycznej odbywają się zajęcia z dziedziny filmoznawstwa, cykle wykładów, spotkania z twórcami filmowymi.
•Program klasy artystycznej ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać swoją wiedzę oraz zdobywać umiejętności w zakresie odbioru i interpretacji utworów dramatycznych, doskonalenia technik aktorskich i technik prezentacji, analizy i interpretacji dzieła filmowego, a także poznania całej kultury audiowizualnej i medialnej.
•Uczniowie zapoznają się z teorią oraz historią teatru i dramatu, doskonalą techniki aktorskie, poznają historię kina polskiego i światowego oraz zdobywają wiedzę na temat języka filmu.

•Biorą udział w przeglądach i festiwalach filmowych oraz teatralnych, wykładach i seminariach organizowanych przez Katedrę Filmu TV i Nowych Mediów UAM.
•Realizują własne filmy dokumentalne.
•Oglądają filmy, o których mówią wszyscy, i takie, których nikt nie widział!

•Uczniowie kończący ten profil najczęściej studiują kierunki filologiczne, prawo, psychologię, pedagogikę, wybierają też uczelnie artystyczne.