Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 - G_1dz
Nazwa oddziału

 G_1dz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Magazynier-logistyk to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce. 

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. 
Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem.