Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - G_1a2 ekonomiczno-politechniczna profil politechniczny
Nazwa oddziału

 G_1a2 ekonomiczno-politechniczna profil politechniczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa o profilu politechnicznym
-Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego,

uczy systematyczności, planowania, wykonania i analizy własnych działań.
-Uczniowie uczestniczą w wykładach otwartych organizowanych przez Politechnikę Poznańską oraz Wydział Fizyki UAM,  a także w zwiedzaniu laboratoriów naukowych
i wycieczkach edukacyjnych.

-Angażują się w projekty edukacyjne z fizyki i matematyki przeznaczone dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

- Wykorzystują innowacyjne zestawy doświadczalne Sonda do przeprowadzania eksperymentów fizycznych wraz z wizualizacją wyników na monitorze komputera.

-Biorą udział w konkursach, m.in. ,,Supermatematyk”, ,,Kangur” i ,,Lwiątko”.

-W trakcie lekcji wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne, np. kalkulator graficzny i Sonda oraz programy multimedialne.