Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - G_1a1 ekonomiczno-politechniczna profil ekonomiczny
Nazwa oddziału

 G_1a1 ekonomiczno-politechniczna profil ekonomiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa akademicka o profilu ekonomicznym.
•Patronat sprawuje Wydział Ekonomii UEP w Poznaniu (od r. 2014).
•Ze względu na akademicki charakter klasy, uczniowie periodycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i politycznych.
•Pozwala rozwijać zainteresowania przedmiotami matematycznymi i przyrodniczymi, a szczególnie geografią.
•Umożliwia uczestniczenie w lekcjach muzealnych, warsztatach w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołach, akcjach proekologicznych.
•Daje możliwość poznawania regionu i kraju.

•Pogłębia wiedzę w zakresie astronomii.

Zajęcia lekcyjne  wzbogacone są o nowoczesne i efektywne metody nauczania, sprzęt informatyczny, filmy dydaktyczne i instruktażowe, doświadczenia komputerowe, zestawy doświadczalne.

•Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych, matematycznych.
•Umożliwia spotkania z pracownikami wyższych uczelni.
•Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na UAM (na takich kierunkach jak np. geografia, turystyka i rekreacja), na Uniwersytecie Przyrodniczym (np. na planowaniu przestrzennym, architektura krajobrazu) czy Uniwersytecie Ekonomicznym (np. na towaroznawstwie, finanse).