Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - G_1b2 artystyczno-prawnicza profil prawniczy
Nazwa oddziału

 G_1b2 artystyczno-prawnicza profil prawniczy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa akademicka o profilu historyczno - prawniczym.
•Patronat sprawuje Wydział Historii UAM w Poznaniu (od r. 2011).
•Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•To klasa dla osób zainteresowanych wyborem studiów na kierunkach: prawo, historia, politologia, socjologia itp.
•Uczniowie biorą udział w spotkaniach z czołowymi przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi kultury i nauki, poznają przedstawicieli różnych kultur i religii.
•Organizowane są wycieczki przedmiotowe, liczne lekcje muzealne, uczestniczenie w rozprawach sądowych.
•Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
•Nauka funkcjonowania w życiu publicznym - uczniowie angażują się w organizację prawyborów oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania.

·         W szkole funkcjonuje szkolny klub debat oksfordzkich.