Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - G_ImZ murarz-tynkarz i inne zawody budowlane
Nazwa oddziału

 G_ImZ murarz-tynkarz i inne zawody budowlane

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

Opis

Uczniowie w zawodzie murarza-tynkarza w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały   jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli murarze-tynkarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i ich właściwościami, nabywają umiejętności wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, budowy ścian w różnych technikach i technologiach oraz wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Będą również przygotowani do prowadzenia remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych  oraz ich napraw. Zdobywają również wiedzę w zakresie racjonalnej gospodarki materiałami, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.

Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika budownictwa oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.
Uczniowie w pozostałych zawodach budowlanych, takich jak dekarz, betoniarz-zbrojarz,  zdun, kominiarz, kamieniarz i inne - teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali  na wyjazdowych 4-tygodniowych kursach zawodowych w każdej klasie. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Uczniowie w innych zawodach budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.