Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - G_1H Chemiczno-Biologiczna
Nazwa oddziału

 G_1H Chemiczno-Biologiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Biologia

Opis