Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - G_1G Biologiczno_Chemiczna
Nazwa oddziału

 G_1G Biologiczno_Chemiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis