Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - G_1F Ekonomiczno-Językowa
Nazwa oddziału

 G_1F Ekonomiczno-Językowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis