Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - G_1C Historyczno-Językowa
Nazwa oddziału

 G_1C Historyczno-Językowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis