Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - G_1A Humanistyczna
Nazwa oddziału

 G_1A Humanistyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis