Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - G_Mechanik maszyn drogowych
Nazwa oddziału

 G_Mechanik maszyn drogowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

- klasa patronacka WUPRINŻ