Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia - G_Mechanik samochodowy
Nazwa oddziału

 G_Mechanik samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

- klasa patronacka FORD BEMO MOTORS oraz RENAULT AUTO COMPOL

- naprawia pojazdy samochodowe

-obsługuje urządzenia diagnostyczne do regulacji i kontroli stanu technicznego pojazdów