Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - G_IF (SECCION BILINGUE)
Nazwa oddziału

 G_IF (SECCION BILINGUE)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

 Historia

 Biologia

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim. Przeznaczona przede wszystkim dla absolwentów klas dwujęzycznych w ZSO nr 4, ale otwarta także na osoby, które w inny sposób uczyły się wcześniej języka hiszpańskiego i pozytywnie zaliczą sprawdzian kompetencji językowych. Klasa działa pod patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce i po ukończeniu nauki istnieje możliwość uzyskania również hiszpańskiego świadectwa dojrzałości, które stanowi niebagatelny atut przy poszukiwaniu pracy. Język hiszpański jest nauczany na poziomie dwujęzycznym, na poziomie rozszerzonym nauczane są: język angielski i drugi przedmiot (może to być: geografia, biologia lub historia). Oprócz standardowych przedmiotów obecnych w programie każdej klasy liceum, uczniowie uczą się literatury hiszpańskiej, historii i geografii Hiszpanii. Zajęcia te są prowadzone przez nauczycieli z Hiszpanii. Są to również te przedmioty, które absolwent musi zdać, jeżeli zamierza uzyskać hiszpańskie świadectwo dojrzałości.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych na poziomie dwujęzycznym:

język hiszpański - 11 godz.,

literatura hiszpańska - 10 godz.,

historia Hiszpanii - 6 godz.,

geografia Hiszpanii - 4 godz.

Liczba godzin przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym:

język angielski - 12 godz.,

drugi przedmiot - 9 godz.

Warunkiem dodatkowym w rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest pozytywne (na minimum 40% możliwych punktów) zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych.