Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - G_IE (ECONOMICUS)
Nazwa oddziału

 G_IE (ECONOMICUS)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa dla tych, którzy chcieliby pracować w finansach, bankowości, księgowości, turystyce, hotelarstwie i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i język angielski pozwalają na szerokie spektrum wyboru kierunków przyszłych studiów - od filologii angielskiej, poprzez wszystkie kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym do kierunków związanych z organizacją turystyki. Autorski program nauczania przedmiotu dodatkowego - krajoznawstwo, pozwala dobrze poznać atrakcje turystyczne, bogactwa materialne i duchowe poszczególnych regionów Polski. Nauczanie języka angielskiego w zakresie rozszerzonym ukierunkowane jest nie tylko na dobre zdanie matury, ale także na przygotowanie do zdania egzaminu FCE.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

matematyka - 18 godz.,

język angielski - 15 godz.,

geografia - 9 godz.