Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - G_IC (MEDICORUM)
Nazwa oddziału

 G_IC (MEDICORUM)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa, w której uczniowie przygotowują się do studiowania kierunków medycznych, przyrodniczych (zarówno na UAM jak i na Uniwersytecie Przyrodniczym), a także części kierunków na Politechnice. W zakresie rozszerzonym nauczane są trzy przedmioty: biologia, chemia i język angielski. Przedmioty uzupełniające: eksperyment w biologii, chemia doświadczalna oraz fizyka w biologii i medycynie, oparte na autorskich programach nauczania nauczycieli naszego liceum, stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy teoretycznej poprzez wskazanie praktycznych jej zastosowań oraz umożliwienie każdemu uczniowi przygotowania, przeprowadzenia doświadczenia biologicznego czy chemicznego i opracowania wynikających z niego wniosków. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Biologii UAM. Liczby godzin przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym:

biologia - 9 godz,

chemia - 9 godz,

język angielski - 15 godz.

W ramach rozszerzenia uczniowie mogą się przygotować do egzaminu FCE potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie.