Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - G_IB (POLITECHNICUS)
Nazwa oddziału

 G_IB (POLITECHNICUS)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Klasa dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i wiążących swoją przyszłość z kierunkami studiów politechnicznych, ale także ekonomicznych oraz związanych z matematyką, fizyką, informatyką i ich zastosowaniami. W zakresie rozszerzonym nauczane są: matematyka, fizyka i informatyka. W klasie drugiej przedmiot uzupełniający - algorytmika daje solidne podstawy do nabycia umiejętności przekładania własnych pomysłów na ścisłe zasady rządzące projektowaniem rozwiązań zadań i problemów w sposób adekwatny do wymagań stawianych przed programami komputerowymi. Dla przyszłych ekonomistów, ale także wszystkich, którzy nie chcą zginąć w gąszczu PIT-ów, VAT-ów związanych z codziennym życiem oraz prowadzeniem własnych przedsiębiorstw, proponujemy także przedmiot uzupełniający - ekonomia w praktyce.

Liczby godzin przedmioty nauczanych w zakresie rozszerzonym:

matematyka - 19 godz.,

fizyka - 9 godz.,

informatyka 7 godz.